شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC
نام عضو:
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران
مدیر اجرائی / رئیس:
مهندس مسعود خوانساري
معرفی:

عمده فعالیت های اتاق بازرگانی تهران


1-ارائه تصميمات در کميسيون هاي تخصصي به قواي سه گانه در جهت حمايت بخش خصوصي به دنبال راه حل جويي مشکلات فراراه توسعه اقتصاد کشور و اثرگذاري در مصوبات قانوني مطرح در دولت و مجلس.
2- ارائه تسهيلات و کمکهاي فني و اقتصادي با همکاري سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي فني و اقتصادي ايران بمنظور جذب سرمايه گذاري خارجي.
3-برقراري ارتباط با انجمنها و تشکلهاي اقتصادي و معرفي اعضاء جهت عضويت در نهادهاي مذکور.
4- ارتباط و همکاري با اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ساير کشورها.
5- صدور و تمديد کارت بازرگاني و عضويت اتاق.
6-صدور گواهي مبداء
7- تاييد اسناد تجاري
8-امور ويزاي تجاري
9- برگزاري دوره هاي آموزشي در خصوص بازرگاني خارجي و امور مالياتي
10-ارائه خدمات مشاوره در زمينه سرمايه گذاري خارجي در ايران
11-ارائه خدمات مشاوره حقوقي(حضوري و آنلاين بر روي وب سايت اتاق)‏‏
12-ارائه خدمات مشاوره در زمينه مسائل مرتبط با امور مالياتي(حضوري و آنلاين بر روي وب سايت اتاق)‏‏
13-ارائه خدمات مشاوره در زمينه مسائل تامين اجتماعي(حضوري و آنلاين بر روي وب سايت اتاق)‏‏
14-ارائه خدمات مشاوره در زمينه مسائل مرتبط با بازرگاني خارجي و قوانين و مقررات جاري کشور(حضوري و آنلاين بر روي وب سايت اتاق)‏‏
15-ارائه خدمات مشاوره و بازاريابي کالاهاي صادراتي(حضوري و آنلاين بر روي وب سايت اتاق)‏‏
16-ارائه تسهيلات جهت شرکت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي
17-اعزام هيئت هاي تجاري به خارج از کشور و پذيرش هيئت هاي تجاري از خارج از کشور.
18-صدور شناسنامه فرش
19-معرفي اعضاء جهت عضويت در اتاقها و شوراهاي مشترک
20-حل و فصل اختلافات با مراجع دولتي
21-داوري و حل اختلافات بين تجار
22-ارسال نشريات اتاق
23-صدور معرفي نامه جهت اخذ جوائز صادراتي
24-مبادله اطلاعات تجاري در سطح جهان
25-ايجاد مرکز هم انديشي براي توسعه بخش خصوصي جهت ايفاي نقش اصلي بخش خصوصي در احياء و بالندگي اقتصاد کشور.
26-سازماندهي نمايشگاههاي ويژه کالاها و خدمات استان تهران بعنوان نماينده بخش خصوصي
27-برقراري ارتباط با سفراء و رايزنان بازرگاني خارجي در تهران
28-جمع آوري بانک اطلاعات اعضاي اتاق جهت معرفي در پرتال راهنماي تجاري
29-امکان برقراري ارتباط بين فروشندگان کالا و خدمات و خريداران در چارچوب فرصتهاي تجاري به صورت آن لاين بر روي وب سايت اتاق
30-توانمند سازي زنان عضو اتاق در انجام امور تجارت بين الملل در راستاي توسعه اقتصادي کشور و پيشبرد اهداف از طريق شوراي بانوان اتاق
31-اجراء و حفظ و بهبود مستمر سيستم مديريت کيفيت در راستاي تحقق اهداف کلان همگام در کنار مديريت سطوح بالاي سازمان براساس استاندارد ISO 9001:2000
32-ارسال روزنامه انواع بولتن هاي خبري براي اعضاي هيئت نمايندگان و اعضاي اتاق
33-برگزاري نشست هاي مطبوعاتي
34-تعامل با سازمانهاي مرتبط با استاندارد کالاها و خدمات
35-تحقيق و توسعه پيرامون مسائل اقتصادي
36-تحقيق و توسعه پيرامون مسائل بازرگاني خارجي و جذب سرمايه گذاري خارجي.

نشانی وب سایت: