شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC
نام عضو:
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خرم آباد
مدیر اجرائی / رئیس:
دكتر حسين سلاح ورزي
معرفی:

تاريخچه اتاق خرم آباد

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مؤسسه اي غيرانتفاعي است كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي باشد.طبق قانون اتاق مصوب پانزدهم اسفند 1369مركز اتاق در قانون((اتاق ايران)) ناميده مي شود كه در تهران فعال مي باشد و حوزه فعاليت اتاق شهرستانها محدود به تقسيمات كشوري است كه اتاق خرم آباد نيز شعبه اي از اتاق ايران مي باشد كه در استان لرستان در شهرستان خرم آباد مشغول به فعاليت است.اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خرم آباد در سال 1374 تاسيس گرديد و تا پايان سال 1377 هيات نمايندگان  دور اول در آن مشغول بوده اند.

 اعضاء هيات نمايندگان دور اول اتاق خرم آباد

 1-   علي  خسروي

 2-   محمد تقي  بازگير برزويي

 3-   عباس  مؤمن زاده

 4-   شيرخدا  بابايي كمالوند

 5-   رسول  شاهوردي

 6-    ناصر  اقيري

 7-   حسين  محمدي

 8-   حسن  شريفي

 9-   ناصر كماليان

 10- علي  كريمي روزبهاني

 11- علي  كردي

 12- ابوالفضل  هاشمي نژاد

 13- ايت اله  دهقانپور

 14- فضل الله  دلفان

 15- حسن  قاسمي

    هيات نمايندگان دوره دوم در اسفند ماه سال 1377 پس از انتخابات سراسري اتاقهاي ايران انتخاب گرديدند كه فعاليت خود را رسما در سال 1378 آغاز نمودند.

 اعضاء هيات نمايندگان دور دوم اتاق خرم آباد

 1-     دكتر حسين  جهانگير     (صنعت)

 2-     عباس   شمس بيرانوند    (صنعت)

 3-     سعيد    راشدي            (صنعت)

 4-     اسماعيل  علي احمدي    (صنعت)

 5-     محمد رضا گودرزي     (بازرگاني)

 6-     عباس  مؤمن زاده        (بازرگاني)

 7-     شير خدا  بابايي كمالوند (بازرگاني)

 8-     علي محمد  خورشيدوند (بازرگاني)

 9-     مهرداد    رومياني       (بازرگاني)

 10- اسد الله  ورديزاده سردرودي (صنعت)

 11- فرزاد    سبزي پور       (بازرگاني)

 12- حسين  نصيرالاسلامي    (صنعت)

 13- محمد علي محتشمي       (صنعت)

 14- محسن  عيدي              (صنعت)

 15- علي    خسروي           (بازرگاني)

 اعضاء هيات رئيسه دور دوم اتاق خرم آباد

 1-     دكتر حسين جهانگير     (رئيس اتاق)

 2-     عباس شمس بيرانوند    (نايب رئيس اول)

 3-     سعيد راشدي              (نايب رئيس دوم)

 4-     اسماعيل علي احمدي     (خزانه دار)

 5-     محمد رضا گودرزي     (منشي)

   در اسفند 1381 انتخابات سومين دوره هيات نمايندگان اتاق خرم آباد با حضور 72 عضو از اعضاء و با حضور هيات نظارت بر انتخابات صورت گرفت كه اسامي هيات نمايندگان و رئيسه به شرح ذيل مي باشد:

 اعضاء هيات نمايندگان دور سوم اتاق خرم آباد

 1-     دكتر حسين  جهانگير

 2-     ابتسام   پژوهنده

 3-     جمشيد   رونقي

 4-     محمدرضا  گودرزي

 5-     منوچهر  جهانگير

 6-     حسين   هيربد

 7-     محمد   خاكي

 8-     ولي اله   غلامي نجف آبادي

 9-     احسان   دارايي

 10- شهرام  عمارتي

 11- هومن   زنديه

 12- اسكندر   حاجي نژاد

 13- سيد رسول   خليفه سلطان

 14- اسد الله    اله ورديزاده سر درودي

 15- دلاور   بختياري اق مسجد

 اعضاء هيات رئيسه دور سوم اتاق خرم آباد

 1-     دكترحسين جهانگير  (رئيس)

 2-     عباس شمس بيرانوند (نايب رئيس اول)

 3-     سعيد راشدي          (نايب رئيس دوم)

 4-     بيژن نجاريه           (خزانه دار)

 5-     محمد رضا گودرزي (منشي) 

   در اسفند 1385 انتخابات چهارمين دورهيات نمايندگان اتاق خرم آباد صورت گرفت كه اسامي هيات نمايندگان و هيات رئيسه به شرح ذيل ميباشد:

 اعضاءهيات نمايندگان دور چهارم اتاق خرم آباد

 1-     دكتر حسين  جهانگير

 2-     بيژن   نجاريه

 3-     جمشيد   رونقي

 4-     محمد رضا   گودرزي

 5-     منوچهر  جهانگير

 6-     حسين    سلاحورزي

 7-     محمد   خاكي

 8-     ولي اله  غلامي نجف آبادي

 9-     احسان    دارايي

 10- شهرام    عمارتي

 11- هومن   زنديه

 12- منيژه   نور بخش

 13- مصطفي   طيب نژاد

 14- محمد   ضيايي

 15- سام   محمدي

 اعضاء هيات ريسه دور چهارم اتاق خرم آباد

 1-     دكتر حسين  جهانگير    (رئيس)

 2-     محمد خاكي                (نايب رئيس اول)

 3-     شهرام عمارتي            (نايب رئيس دوم)

 4-     جمشيد رونقي              (خزانه دار)

 5-     محمدرضا گودرزي        (منشي)

 

 محل اتاق

محل اتاق ابتدا استيجاري و واقع در خيابان انقلاب كوچه 4 اراسته پلاك 3 بوده كه داراي حدود120 متر زير بنا و شامل دو اتاق اداري و يك سالن كه مفروش به موكت و فاقد هر گونه ميز و صندلي بود.پس از جابجايي در طي چند سال در اتاق با همت رياست محترم اتاق  نسبت به خريد يك دستگاه ساختمان واقع در خيابان مطهري نبش كوچه اركيده پلاك 223 و 56 اقدام نمودند. ساختمان فوق به مساحت  516 متر زير بنا در يكي از خيابانهاي اصلي شهر در دو طبقه واقع است. بنا داراي 7 اتاق اداري  يك سالن جلسات  و يك سالن آموزش مجهز به ملزومات آموزشي مي باشد.  

نشانی وب سایت: