شیدسچپج
۳۱۱۲۳۴۵۶
۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC
نام عضو:
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي يزد
مدیر اجرائی / رئیس:
محمدرضا قمي
معرفی:

تاریخچه

 

اتاق تجارت یزد درتاریخ چهارشنبه 1310/11/20 برحسب دعوتی که ازطرف حکمران وقت شده بود تاسیس گردید.

آقایان 1- حاج ابوالحسن وکیل التجار  2- حاج علینقی ناجی  3- حسینعلی هراتی  4- آخوندملاعلی اردکانیان  5- محمدگلشن  6- سیدعلی اصغر آقا  7- غلامعلی خراسانی  8-  غلامرضا مرشد  9- محمد پاپلی  10- میرزا قاسم رسولیان  11- میرزا ابوالقاسم خان معین  12- شیخ محمود ریسمانی

به سمت نمایندگان اتاق تجارمنصوب گردیدند.که آقای حاج ابوالحسن وکیل التجاربه سمت رئیس- آقای محمدگلشن، نایب رئیس - آقای غلامرضا مرشد،منشی وآقای محمدپاپلی،صندوقدار تعیین شدند.

درتاریخ 1350 اتاق تجار به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تغییرنام یافت . درسال 1350 آقای سیداخوان دستمالچی به عضویت هیئت نمایندگان اتاق یزد درآمدند. پس ازپیروزی انقلاب درتاریخ 1358/1/22 به موجب نامه 510  استانداری یزد وبه فرمان آیت الله شهیدصدوقی ، آقایان سیداحمد اخوان دستمالچی ،سیدحاجی محمد حسینی مومنی ، مهدی اخوان سیگاری به عنوان هیئت رئیسه موقت تعیین گردیدند.

درتاریخ 1358/5/17 مجدداً آقایان سیداحمداخوان دستمالچی ومهندس محمد دائمی ومحمدعلی تفضلی وغلامحسین ریسمانیان وحاج سیدمحمد سیدابریشمی بعنوان هیئت رئیسه موقت وآقای علی محمد موحدی به سمت نماینده اتاق دراتاق ایران انتخاب گردیدند وازبین نمایندگان آقای سید احمداخوان دستمالچی به سمت رئیس اتاق انتخاب گردید.

درتاریخ 1359/6/1 باحضورآقایان سید محمد حسینی علاقه مند مدیرکل اداره صنایع و محمود پورمازار مدیرکل بازرگانی استان یزد انتخابات انجام وپس ازاخذ آراء ، آقای دستمالچی به سمت رئیس به مدت 4 سال انتخاب شدند که تا انتخابات دوره ششم که درتاریخ 1385/12/28 برگزار گردید ادامه داشت ودرتاریخ 1386/2/12 مجدداً به سمت رئیس اتاق منصوب گردیدند .

اتاق بازرگانی تاسال 1350 جنب شاهزاده فاضل واز 1350 به مدت 2سال درسازمان صنایع واقع درخیابان کاشانی بود واز1352تا1358 درکوی فاضلی وازسال 1358تا 1362  طبقه فوقانی فروشگاه مقدم مقابل امامزاده جعفر و از1362 به بعد در زمینی که سال 1356 به وسعت 3000 متر ازسازمان زمین و به مبلغ 3.600.000 ریال خریداری گردید انتقال یافت.

درسال 1382 باکمبود فضا با تصویب هیئت نمایندگان اتاق ، نسبت به احداث ساختمان جدید اقدام گردید که این ساختمان درزمین سابق بنا شده و2100 زیر بنا ودر 3 طبقه می باشد که 80% عملیات احداث ، انجام گردیده وتاکنون حدود 5.000.000.000 ریال از صرفه جویی های اتاق هزینه شده است.

 

هیأت رئیسه

 

هیأت نمایندگان

نشانی وب سایت: