شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC

خیر؛ به‌علت تنوع و گستردگی در موارد بیمه، فرم واحدی وجود ندارد و بیمه‌نامه همان قرارداد بیمه محسوب می‌شود.

در بیمه باربری، بیمه‌نامه شامل سه بخش است: شرایط عمومی، شرایط پیوست (Clause A, B, C) و شرایط خصوصی. مجموع این سه قسمت قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد.

از آنجایی‌که سرقت در نتیجه خروج قطار از ریل صورت گرفته است و همچنین از آنجایی‌که در کلیه کلوزهای بیمه‌ای شرط خروج از ریل بیمه می‌باشد، لذا خسارت وارد شده به کالای مورد اشاره ضمن رعایت سایر شرایط بیمه‌نامه، قابل پرداخت است.  

در متن مندرج در جدول بیمه‌نامه می‌توان شرایط خاصی را اضافه نمود. اگر بین شرایط خصوصی، شرایط پیوست و شرایط عمومی اختلافی ما بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار پیش آید، تفسیر به این گونه است که شرایط خصوصی بر شرایط پیوست و شرایط پیوست بر شرایط عمومی  ارجحیت دارد.

باتوجه به این مورد، بیمه‌گذار اختیار دارد با توجه به شرایط و ویژگی‌های کالای خود درخواست بیمه نامه‌ای متناسب با شرایط آن کالا (Tailor Made) را بنماید.

برخی نکات که از لحاظ مقررات UCP۶۰۰ هم حائز اهمیت است به قرار زیر می‌باشد:

 • تاریخ بیمه‌نامه نباید بعد از تاریخ حمل باشد.
 • نوع ارزی که در قرارداد خرید و فروش وجود دارد باید با نوع ارز بیمه‌نامه یکسان باشد.            
 • جهت جلوگیری از مشکل در گمرک، حداقل ارزش بیمه شده نباید کمتر از مبلغ CFR + ۱۰% باشد.

البته موضوعات دیگری هم هست که در پیشنهاد بیمه، شرایط پیوست و شرایط عمومی بیمه‌نامه به آن اشاره می‌شود.

خسارات را در بیمه باربری با توجه به ماهیت آنها می توان به خسارت همگانی ((General  Average و زیان خاص(Particular average) دسته‌بندی نمود.

خسارت همگانی فقط در حمل ونقل دریائی به وجود می آید و مربوط به زمانی است که کشتی، کالا و کرایه حمل در معرض خطر مشترکی قرار گرفته باشند و برای جلوگیری از تلف آنها بر اثر آن خطر مشترک بخشی از کالا یا کشتی فدا شود یا اینکه هزینه های غیرعادی و فوق العاده ای در این ارتباط صرف شود، که این مخارج وهزینه ها باید بین تمامی مالکان کشتی،کالا وکرایه حمل تقسیم شود. و آن را سهم الشرکه زیان همگانی می‌نامند.

از منظری دیگر، خسارات، به دو گروه کلی و جزئی تقسیم بندی می‌شوند .

در این تقسیم بندی خسارت کلی، خود به دو دسته  تقسیم می شود که عبارتند از خسارت کلی واقعی(Actual total loss) و خسارت کلی فرضی  (Constructive total Loss)        

هرگونه خسارتی که ماهیت زیان همگانی نداشته و کلی هم نباشد، جزئی محسوب می‌شود.    

خسارت کلی بر دو نوع است:

 • خسارت کلی واقعی (Actual Total Loss)، زمانی تحقق می‌یابد که مورد بیمه  کاملا از بین رفته باشد.
 • خسارت کلی فرضی Constructive total loss))، حالتی است که هزینه نجات و یا تعمیر کالای خسارت‌دیده، از ارزش فروش آن پس از تعمیر بیشتر شود. 

اسناد درخواستی شرکت‌های بیمه بنا به نوع کالا و میزان خسارت وارده متفاوت است ولی به‌ طورکلی موارد ذیل را می‌توان نام برد :

 • اصل بیمه نامه
 • اصل یا رونوشت سیاهه ( فاکتور )
 • گواهی مبدا
 • صورت بسته‌بندی کالا با مشخصات کامل و صورت توزین
 • اصل بارنامه یا راه‌نامه حمل کالا
 • گواهی بازدید یا سندی دیگر که حاکی از میزان خسارت وارده یا فقدان کالا باشد
 • مکاتبات با متصدیان حمل  و نقل یا اشخاص ثالث راجع به مسئولیت آن‌ها
 • در صورت عدم تحویل کالا، علاوه براسناد فوق، برگ رسمی گواهی کسر تخلیه که توسط موسسه حمل و نقل صادر شده است.
 • سایر اسناد و مدارکی که از طرف بیمه گر اعلام می شود. 

مبلغ مذکور، حداقل مبلغی است که بانک‌ها و گمرکات مطالبه می‌نمایند ولی اگر ارزش کالا در مقصد بیشتر است، می‌توانید آن را بیشتر از رقم بدست آمده ازمحاسبه فوق بیمه کرده و مانعی وجود ندارد.

اگر کالا دارای ویژگی خاصی باشد، می‌توان دربخش شرایط خصوصی بیمه‌نامه علی‌رغم قیمت فاکتور، قیمت بالاتری را در نظر گرفت و آن را بیمه کرد. در مورد ارزش بیمه شده  (کالا)، بیمه گر هر مبلغی را که بیمه‌گذار اعلام کند قبول می‌کند ولی در هنگام پرداخت خسارت، ارزش واقعی  کالا را پرداخت می‌کند که می‌تواند بیشتر و یا کمتر از ارزش مندرج در فاکتور باشد.

ممکن است در بیمه نامه برای بیمه گر، حق تعمیر یا تعویض کالا در نظر گرفته شده باشد.

 • بیمه نامه های دریایی تا ۶۰ روز پس از تخلیه کامل از کشتی اقیانوس پیما دربندر مقصد
 • بیمه نامه های زمینی ۶۰ روز از زمان ورود به انبار مرزی
 • بیمه نامه های هوایی ۳۰ روز بعد از تخلیه کامل در فرودگاه مقصد

لازم به توضیح است که در صورت درخواست بیمه‌گذار می‌توان نسبت به صدور الحاقیه و تمدید مهلت‌های مذکور اقدام نمود. 

برخی از خسارات، قابل بیمه شدن نیستند. به همین جهت گمرکات جداولی دارند که میزان عرفی کسری یا کاهش وزن عادی رامشخص می‌کند. مثلاً برای آهن ۱% کسر وزن مجاز است. این مقدار کسری را بیمه‌گر قبول نمی‌کند، چه بیمه‌گر باربری و چه بیمه‌گر مسئولیت. به این نوع کسری وزن اصطلاحاً می‌گویند «کسری وزن متعارف». اگر کسری وزن بیش از میزان متعارف باشد، در صورتیکه کسری نامتعارف بر اثر حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی اتفاق افتاده و ناشی از مواردی چون ضعف بسته‌بندی و عیب ذاتی کالا نباشد این کسری در بیمه‌های باربری فقط با خرید کلوز A قابل پوشش است. درمورد کالایی که شما اشاره کردید، کسری تا ۵ درصد، کسری عادی محسوب شده و از سوی بیمه‌گر مسئولیت و بیمه‌گر باربری نمی‌تواند پوشش بیمه داشته باشد؛ کسری بالاتر از این میزان را بیمه‌گرها بیمه می‌کنند، اما در زمان خسارت معمولا به دنبال منشاء کسری هستند. به عنوان مثال، اگر کسری از بابت آسیب‌دیدگی محفظه بار در زمان سفر باشد، از سوی شرکت بیمه، قابل قبول است و خسارت آن جبران می‌شود.

 

جهت تعیین منشاء کسری کالا معمولا بیمه‌گرها در خارج از ایران به شرکت‌های مستقل بازرسی کننده(Independent Surveyor) و در داخل کشور به گزارش کارشناسان خود توجه می‌کنند.

 • ضعف بسته بندی
 • عیب ذاتی کالا
 • خسارت عمدی توسط بیمه گذار
 • کهنگی و فرسودگی عادی مورد بیمه
 • کسری وزن متعارف

 

 • در بیمه‌های مسئولیت خسارت ناشی از قوه قهریه قابل پوشش نمی‌باشد و در بیمه‌های باربری بجز خسارت ناشی از زیان همگانی در بقیه موارد خسارت و زیان ناشی از تاخیر نیز قابل پوشش نمی‌باشند.

 

 • در مورد بیمه‌کردن کالاهای خاص و یا شرایط نا متعارف می‌توان شرایط خاصی را به بیمه‌گر با جزییات اعلام کرد و در صورت تأیید و قبول بیمه‌گر، پوشش بیمه‌ای خریداری نمود؛ و یا برای خطرات بیشتری مثل جنگ، شورش، بلوا، اعتصاب و امثال آن بیمه خریداری کرد.

به‌طورکلی بجز در مورد زیان همگانی، بیمه باربری خسارت‌های ناشی از تأخیر را پوشش نمی‌دهد. ولی بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل یا باربری طبق کنوانسیون و یا مقررات حاکم خسارت تأخیر پیش‌بینی شده را پوشش می‌دهند. بیمه‌های مسئولیت مطابق مقررات و کنوانسیون‌های حاکم برای خسارات ناشی از قوه قهریه هیچگونه مسئولیتی نسبت به پرداخت خسارت ندارند ولی در بیمه‌های باربری بسته به کلوز خریداری شده خطراتی مثل زلزله ، فوران آتش فشان و امثالهم  قابل پوشش می‌باشند.

بهتر است قبل از بیمه کردن، ماشین توسط کارشناس بازدید و برآورد ارزش شود. معمولاً هم این اتفاق می‌افتد و اگر ارزش خودرو مورد تائید کارشناس منتخب او باشد انگار که با آن ارزش توافق کرده است. مگر اینکه بعد از صدور بیمه نامه و در مدت اعتبار آن نوسانات بازار موجب افزایش قیمت خودرو شود که درآن صورت باید با درخواست بازدید مجدد وصدور الحاقیه، ارزش خودرو را اصلاح کنیم.