شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC

در درجه نخست از طریق مؤسسات اعتبارسنجی معتبر محلی یا بین‌المللی. درخواست اطلاعات بانکی از طریق بانک‌ها به منظور آگاهی از شرایط مالی، سابقه کار، گردش مالی Turnover شرکت. افزون بر این از طریق اتاق‌های مشترک و یا بخش بازرگانی سفارتخانه‌ها می‌توان به بخشی از اطلاعات هویتی شرکت‌ها دسترسی پیدا کرد.

با توجه به اعمال تحریم‌ها خیلی از شرکت‌های بزرگ مایل نیستند اسم شرکت یا شخصی که در آنجا کار میکند در مکاتباتشان باشد و این کار را از نظر رعایت مسائل امنیتی انجام می‌دهند .

ایجاد و استفاده از ظرفیت‌های یک شرکت  Trusty در کشور فروشنده یا  کشور ثالث که حتماً باید زیر نظر یک حقوقدان ذی‌صلاح صورت گیرد، تا حدودی چاره ساز و کاربردی است.

دریافت تضمین شرکتیCorporate Guarantee  یکی از روش‌های جایگزین است که میتواند تا حدودی کارBank Guarantee  را انجام دهد مشروط بر آنکه وضیعت اعتباری شرکت ضامن از طریق مراجع ذیصلاح بررسی شود و میزان تعهد با مشخصات ضامن متناسب باشد.

ارائه خدمات حرفه‌ای، ایفای تعهدات قراردادی و نیز عضویت در مجامع حرفه‌ای معتبر نظیر اتاق‌های بازرگانی محل، کمیته ایرانیICC ، تهیه بروشور از فعالیت‌های شرکت  و ارائه منظم  گزارشات مالی سالانه(Annual report) حاوی معرفی مشتریان، طرف‌های بازرگانی و شرکای کاری داخلی و خارجی همچنین ارایه سابقه پروژه‌ها و  کارهای انجام شده و مشارکت‌های صورت گرفته و بالاخره اعلام مشخصات حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها از جمله روش‌های مؤثر در ایجاد اطمینان در روابط بازرگانی با طرف‌های خارجی است.

ابتدا باید علت آنرا جستجو کرد تا مشخص شود که  آیا وجود مغایرت به دلیل استفاده از روش‌های آزمایشگاهی و  استانداردهای مختلف در مبدأ و مقصد است؟ یا به عنوان مثال کالا در طی عملیات حمل و جابجایی از مبدأ تا مقصد کیفیت خود را از دست داده؟ آنگاه بر اساس نتایج بدست آمده قضاوت و موضوع را حل و فصل کرد.  

استفاده از سیستم بانکی برای اخذ اطلاعات تجاری و مالی از طرف تجاری و نیز بهره‌گیری از  دانسته‌ها و تجارب مدون تشکل‌های بازرگانی همچون اتاق‌های بازرگانی مشترک به منظور شناخت وکسب اطلاعات در مورد طرف بازرگانی، همچنین تماس با وابسته بازرگانی سفارت در کشور طرف قرارداد به منظور آگاهی از مقررات حاکم در کشور مورد نظر و تأثیر آن بر ارتباط مشخص تجاری هدف، به منظور کاهش ریسک عدم شناخت و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از تنگناهای ناشی از تحریم‌ها، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

باید علت آنرا جستجو کرد.  آیا استانداردهایی که تقاضا شده  بازرسی بر آن مبنا انجام شود  مغایر بوده ؟  آیا در طول حمل کیفیت خود را از دست داده ؟  

استفاده صحیح از روش ارسال نمونه تجاری و مستندسازی آن به وسیله تهیه گزارش بازرسی در مراحل مختلف عملیات بازرگانی، به منظور مطابقت کالای حمل شده با مندرجات مفاد قرار داد بازرگانی راهی است برای کاهش ریسک عدم مطابقت کالای حمل شده با کالای توافق شده.

ICC به عنوان معتبرترین سازمان بین‌المللی که معرف بخش خصوصی در مجامع جهانی است، از طریق رایزنی و ارایه نظرات کارشناسی، همواره توجه تحریم‌کنندگان را به اثرات مخرب تحریم‌های سیاسی بر روند تجارت جهانی جلب و مخالفت اعضایICC را با اینگونه تحریم‌ها به رهبران کشورهای تحریم‌کننده ابلاغ کرده است. لازم به یادآوری است که توصیه‌ها و دیدگاه‌های ICC جنبه مشورتی داشته و فاقد قدرت اجرایی است.

خیر، متقاضیان می‌توانند از طریق سایت کمیته ایرانی  ((www.icc-iran.org به فرم‌های عضویت دسترسی داشته و ضمن مطالعه، آنها را تکمیل و به دبیرخانه  کمیته ایرانی ارسال دارند. پس از کامل شدن مدارک، پذیرش تقاضای عضویت و  پرداخت حق عضویت، شخص و یا شرکت به عضویت ICC-Iran در می آید.