شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جلسات


 • عنوان: جلسه کمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی ICC
 • تاریخ: 
  ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: سالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران
 • دستور جلسه:

   

  - گزارش و بررسی اخبار روز حمل و نقل

  - همایش اسناد حمل و تجاری و قراردادهای مربوطه

  - سایر موارد

سمینارها


 • سمینار: سمينار «رويه هاي بين المللي عمليات بانكي (ISBP) در كاربرد UCP»
 • تاریخ:  
  ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
    تا  
  ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی - آقای فریدون شیرازی