شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای فریدون شیراری


لیسانس بازرگانی از دانشگاه علامه طباطباییمشاغل کارشناسی و مدیریت در بانک مرکزی از سال 1355مدیر عملیات ارزی سابق بانک مرکزیعضویت در کمیسیون‌های مختلف بانک مرکزی از جمله:عضو کمیسیون دفاتر نمایندگی خارجیعضو کمیسیون استمهال بدهی‌های ارزیعضو کمیسیون حمل و نقل در اتاق بازرگانی از سال 1361 تا 1372عضو کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی از سال 1372 تا کنونکارشناس موزه جواهرات ملی و راهنمای هیئت‌های خارجیعضو شورای خرید کالاهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی از سال 1380 تا 1382عضو کمیسیون ذخایر ارزی بانک مرکزی از سال 1372تا 1382تألیفات:مطالعات موردی در اعتبارات اسنادیدو جلد کتاب «چگونه در تجارت بین‌الملل موفق باشیم»ترجمه نشریه 645 ICC - «رویه های استاندارد بانکی بین‌المللی»لوح فشرده «اعتبار اسنادی رمز موفقیت در تجارت بین‌الملل»ترجمه نشریه 561 تحت عنوان «راهنمای عملیات وصولی»هم اکنون استاد و مدرس اعتبارات اسنادی در بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران هستند.

جناب آقای فریدون شیراری