شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای دکتر یونس مظلومی


تحصیلات:دکتری مدیریت کسب و کار از دانشگاه بوردو فرانسهکارشناسی ارشد روش تحقیق در مدیریت دانشگاه بوردو فرانسهکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - سازمان مدیریت صنعتیکارشناسی مدیریت بیمه - دانشگاه علوم اقتصاديسوابق شغلی:اردیبهشت 1396 تا کنون: مدیرعامل شرکت بیمه تعاونشهریور 1389- بهمن 1395: مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت بیمه رازیآذر 1385- شهریور 1389: مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت خدمات بیمه سایانتیر 1385 - آذر 1385: گروه رایان سایپا - مدیر پروژه تاسیس بیمه سایانمهر 1382- تیر 1385: بیمه رازی - مدیر بیمه‌های مهندسی و مسئولیتتیر 1380- مهر 1382: بیمه دانا - معاون بیمه‌های مهندسی و مسئولیتآذر 1378-  تیر 1380: بیمه دانا -  کارشناس صدور بیمه مهندسی، کشتی، هواپیمااردیبهشت 1377- آذر 1378: بیمه دانا - کارشناس صدور بیمه آتش‌سوزیبهمن 1373- اردیبهشت 1377: نمایندگی بیمه آسیا - کارشناس فروش بیمه.

جناب آقای دکتر یونس مظلومی