شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار


عضو هیئت‌علمی (استاد) دانشکده علوم اقتصادی‌ و سیاسی دانشگاه شهید بهشتیاطلاعات تحصیلی:       دیپلم ریاضی                                    1352   دبیرسـتان دارالفنون       کارشناسی مدیریت بازرگانی                1356   مدرسه عالی بازرگانی تهران       کارشناسی ارشد پژوهش عملیاتی        1359  دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا       کارشناسی ارشد اقتصاد                     1359  دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا       دکترای علم سیسـتم‌ها                       1362  دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکااطلاعات شغلی:(الف)سوابق اجرایی:1. مشاور معاونت امور اقتصادی و بین‌المللی - وزارت امور اقتصاد و دارایی، 1364-13622. مشاور رئیس سازمان و مدیرکل دفتـر اقتصـاد کلان - سـازمان برنامه و بـودجـه، 1375-13743. هماهنگ‌کننده پروژه‌های دفتر عمران سـازمان ملل متحـد  (UNDP) در ایـران، 1376-13744. معاون امور بین‌المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1376-13755. عضو شورای بورس تهران، از 1375 تا شهریور 13806. معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی، از آبان 1376 تا شهریور 13807. مدیـرکل کارآفرینـی، شرکت سـرمایـه گذاری خارجی ایـران، 1383/07/28- 1384/07/288. عضو هیئت‌مدیـره شرکت لیزینگ تاجیـر، مسقط، عمان، 1384/08/15– 1384/09/159. عضو هیئت‌مدیره شرکت اورانیوم راسینگ، سوآکوپمند، نامیبیا، 1383/08/15– 1384/10/0310. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1384/07/30– 1388/07/0111. رئیس هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رســمی، 1384/08/12- 1388/08/1612. عضو هیئت داوری خصوصی‌سازی، 1385/02/20– 1389/03/0213. عضو شورای عالی جامعه حسـابداران رسمی، از 1389/06/0114. عضو هيئت‌مديره شركت سرمايه گذاري سپه، 1388/12/18-1389/07/1915. عضو و رئيس هيئت‌مديره بانك دي، از 1389/09/2316. رئيس هيئت‌مديره شركت سرمايه‌گذاري بوعلي، از 1390/09/2617. رئيس هيئت‌مديره شركت سرمايه‌گذاري مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران، از 1391/07/17تا 1392/12/0118. نايب رئيس هيئت‌مديره شركت صنايع كشتي‌سازي عظيم گسترش هرمز، از 1391/06/25 تا 1392/12/0119. نايب رئيس هيئت‌مديره شركت مجتمع كشتي‌سازي و صنايع فراساحل ايران (ايزوايكو)، از 1391/06/25 تا 1392/12/25.

جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار