شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای فرید صفارزاده


- عضو کمیسیون تسهيلات گمركي و تجاري کمیته ایرانی ICC- نماینده  انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران در کمیته ایرانی ICC- عضو هیئت مدیره و رییس کمیته داوری و حل اختلاف انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران- مشاور در فدراسیون بین المللی اتحادیه های شرکت های حمل و نقل بین المللی فوروادر (فیاتا)- رییس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی پادینا- رییس و مدیرعامل شرکت بین المللی فورواردری بارباران

جناب آقای فرید صفارزاده