شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای حمید علیجانی


عضو کمیسیون بیمه، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­‌المللیمدير بيمه‌هاي حمل و نقل، کشتی و هواپیما شركت بيمه داناعضو كارگروه بيمه‌­هاي باربري در سنديكاي بيمه‌گران ايرانپژوهشگر حوزه بیمه‌های باربری و کشتی پژوهشکده بیمه.

جناب آقای حمید علیجانی