شیدسچپج
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای نعیم محبی


کارشناس حقوقی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللیوکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی.کارشناس ارشد حقوق خصوصیمشاور امور حقوقی و قراردادی بین المللی شرکت بین المللی واردات دارومشاور حقوقی و قراردادی بین المللی شرکتهای پتروشیمی و نفتمتخصص در تنظیم قراردادهای بین المللی  

جناب آقای نعیم محبی