شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای محمود رستم افشار


تحصيلات:ليسانس اقتصاد از دانشگاه ملي ايران سال 1352دوره‌هاي تكميلي مدیریت: مديريت حمل و نقل بين‌المللي مديريت ماليمديريت عمومي و نيروي انساني مديريت صنعتيسابقه فعاليت در حمل و نقل بين‌المللي:45 سالسوابق شغلي:رئیس هيئت‌مديره شرکت‌های گروه زنجیرهسوابق آموزشي و اجتماعي: تدريس دروس حمل و نقل بين‌المللي در مركز توسعه صادرات ايران، بانك مرکزی ج.ا.ا.، بانک ملي ایران و بانک تجارت تدريس دروس حمل و نقل بين‌المللي در مركز آموزش انجمن شركت هاي حمل و نقل بين‌المللي ایران و انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ایران مشاركت در برگزاري سمينارهاي آموزشي و تأليف كتاب‌هاي مربوط به حمل و نقل بين‌المللي در كميسيون تسهیلات گمرکی و تجاری (حمل و نقل) كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي ترجمه کتاب «راهنمای حمل و نقل ایمن کانتینرها در دریا» عنصر اصلی شعبه 2632 ویژه حمل و نقل شوراهای حل اختلاف تهران عنصر شورای ویژه حل اختلاف انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران.

جناب آقای محمود رستم افشار