شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای شهرام شمس


حقوقدان – دفتر همکاران شید ایرانجانشین نماینده کمیته ایرانی در دیوان بین‌المللی داوری ICCعضو علی‌البدل دیوان داوری ICC

جناب آقای شهرام شمس