شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای شهرام شمس


حقوقدان – دفتر همکاران شید ایرانجانشین نماینده کمیته ایرانی در دیوان بین‌المللی داوری ICCعضو علی‌البدل دیوان داوری ICC

جناب آقای شهرام شمس