شیدسچپج
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای شهرام شمس


حقوقدان – دفتر همکاران شید ایرانجانشین نماینده کمیته ایرانی در دیوان بین‌المللی داوری ICCعضو علی‌البدل دیوان داوری ICC

جناب آقای شهرام شمس