شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

سرکار خانم فریده تذهیبی


تحصیلات:فوق لیسانس حقوق بین‌الملل عمومیسوابق کاری: بازنشسته بانک مرکزی؛ برخی از مشاغلی که عهده‌دار بوده است، عبارتند از:  - رئیس بازرسی بانک‌ها (مدیریت نظارت بر بانک‌­ها)  - معاون و سرپرست اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی  - مدیر امور تامین مالی  - عضو کمیسیون ارز  - عضو کمیسیون مناطق آزادمشاغل کنونی: - عضو گروه تهیه‌­‌کننده متن مقررات تجدیدنظر ضمانت‌نامه­‌های عندالمطالبه در اتاق بازرگانی بین­‌المللی در پاریس (­ICC) - عضو گروه تهیه متن رهنمود مشترک ICC/Wolfsberg برای جلوگیری از جنایات مالی - عضو کارگروه ضمانت‌‎نامه­‌های عندالمطالبه دراتاق بازرگانی بین‌­المللی در پاریس (­ICC) - عضو کارگروه ریسک جنایات مالی و سیاست‌گذاری ICC   - عضو متخصصین DOCPEX در ICC - دارای­ گواهینامه اتاق بازرگانی بین‌­­­­المللی به عنوان متخصص و مدرس بین‌­­­­­­­­المللی مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه - مدرس مبارزه با پول­‌شویی و ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه در بانک مرکزی، سیستم بانکی ایران و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللیتالیفات و ترجمه: - مولف سه جلد کتاب مبارزه با پول‌­شویی - ترجمه مقررات متحداشکل ضمانت‌­نامه­‌های عند­­­­­­­المطالبه URDG 758))  - ترجمه راهنمای مقررات متحداشکل ضمانت‌­نامه­‌های عند­­­­­­­المطالبه URDG 754))  - ترجمه مقررات متحد­الشکل پوشش اعتبار اسنادی (URR)- مقالات متعدد در نشریات داخلی و خارجی درباره موارد تخصصی بانکی.

سرکار خانم فریده تذهیبی