شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC
جلد کتاب: مقررات اعتبارات اسنادي الكترونيكي (eUCP)، نسخه 2

مقررات اعتبارات اسنادي الكترونيكي (eUCP)، نسخه 2

ترجمه: فريدون شيرازي
نوبت و سال چاپ: اول ۱۴۰۱

قطع و تیراژ: پالتویی ۱۰۰۰

قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

ناشر: انتشارات جنگل، كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۳۸-۴۱۰-۴
فهرست:
یادداشت رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

یادداشت دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

یادداشت مترجم

مقدمه

ملاحظات ابتدایی

ماده ۱: مفاد مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP۶۰۰) ضمیمه برای ارائه‌های الکترونیکی (eUCP)

ماده ۲: ارتباط eUCP با UCP

ماده ۳: تعاریف

ماده ۴: سوابق الکترونیکی و اسناد کاغذی در مقابل کالا، خدمات یا عملکردها

ماده ۵: ساختار

ماده ۶: ارائه

ماده ۷: بررسی

ماده ۸: اعلام ردی

ماده ۹: اصل و رونوشت

ماده ۱۰: تاریخ صدور

ماده ۱۱: حمل

ماده ۱۲: فساد داده یک سابقه الکترونیکی

ماده ۱۳: عدم قبول مسئولیت اضافی برای ارائه سابقه الکترونیکی مشمول eUCP

ماده ۱۴: قوه قهریه
درباره ی کتاب:
ابزارهای تجارت سنتی با گذر زمان، بی‌وقفه به زیست‌بومی ترکیبی از کاغذ و دیجیتال حرکت کرده و در نهایت تنها به سمت سوابق الکترونیکی حرکت خواهند کرد. این نسخه، در واقع، جهت ارزیابی مقررات موجود اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، به منظور تعیین سازگاری الکترونیکی و اطمینان از آمادگی کارکرد الکترونیکی آن‌ها، یعنی توانمندی بانک‌ها برای پذیرش داده به جای اسناد کارگروهی ایجاد گردید. کاربرد محدودتر «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP۶۰۰)» در دنیای مجازی، موجب بررسی این مقررات از لحاظ سازگاری الکترونیکی شد. حاصل اقدامات این کارگروه، به روز رسانی نسخه eUCP ۱ به منظور اطمینان از تداوم سازگاری دیجیتالی است. مقررات جدید منافع بسیاری در پیشبرد راه‌حل‌های تجارت سنتی به سمت فضای دیجیتال ایجاد می‌کند که این منافع عبارتند از: حفظ کاربری و تضمین ارتباط در دنیای در حال تحول مستمر تجارت دیجیتال، تداوم کاهش ریسک از فضای کاغذی به محیط الکترونیک، حمایت شفاف و آشکار از کاربرد سوابق الکترونیکی، قابلیت انطباق و تطابق با رویه‌های محلی، ملی و منطقه‌ای متفاوت، درک مشترک از اصطلاحات و اهداف، اعتماد به یک سری از مقررات قراردادی مستقل و مطمئن، یکنواختی، ثبات و استانداردسازی در عادات و رسوم و توانمندسازی و حمایت از تأمین مالی تجاری بین مناطق و کشورها صرف‌نظر از ساختار اقتصادی و قضایی آن‌ها.