شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC
جلد کتاب: مقررات متحدالشكل معاملات تجاري ديجيتال (URDTT)

مقررات متحدالشكل معاملات تجاري ديجيتال (URDTT)

ترجمه: ويدا قرباني
نوبت و سال چاپ: اول ۱۴۰۰

قطع و تیراژ: پالتویی ۱۰۰۰

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

ناشر: انتشارات جنگل، كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۳۸-۳۳۸-۱
فهرست:
یادداشت رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

یادداشت دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

یادداشت دبیر کمیسیون بانکی

مقدمه

ملاحظات مقدماتی

ماده ۱: دامنه کاربرد مقررات متحدالشکل معاملات تجاری دیجیتال (URDTT) نسخه اول

ماده ۲: تعاریف

ماده ۳: تفاسیر/ مفاهیم

ماده ۴: طرف اصلی

ماده ۵: ارائه‌کننده خدمات مالی

ماده ۶: ارائه‌دهنده و گیرنده

ماده ۷: سوابق الکترونیکی

ماده ۸: عدم تطبیق سوابق الکترونیکی

ماده ۹: خرابی داده

ماده ۱۰: امضای الکترونیک

ماده ۱۱: سامانه پردازش داده

ماده ۱۲: سند تعهد پرداخت

ماده ۱۳: تعهد پرداخت ارائه‌کننده خدمات مالی (FSP)

ماده ۱۴: اصلاحات

ماده ۱۵: انتقال

ماده ۱۶: قوه قهریه (فورس ماژور)

ماده ۱۷: قانون حاکم
درباره ی کتاب: