شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC
دیدار کارگروه بانوان تاجر در منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا، طی نمایشگاه اکسپو‌2020 دبی با هدف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسطِ(SMEs)‌ آفریقا که توسط بانوان اداره می‌گردند