شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC
پایین‌ترین سطح دزدی دریایی و سرقت مسلحانه طی دهه‌های  اخیر و هشدار ICCIMB پیرامون خطراتی که همچنان دریانوردان را تهدید می‌نمایند