شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC
برگزاری نشست مجازی جهت اطلاع‌رسانی درباره اولویت‌های خط‎مشی ‎ICC در کنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون تغییرات اقلیم سبز ‌(COP26)