شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

دکتر کوروش پرویزیان به نمایندگی بانک پارسیان، عضو


   تحصیلات: دكتري مديريت سيستمسوابق کاری:- رئيس کنونی هيئت مديره بیمه پارسیان- رئیس کنونی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی- مديرعامل بانك پارسيان- مديرعامل بانك سينا- مشاور عالي رئيس كل بانك مركزي،‌عضو شوراي پول و اعتبار و رئيس موسسه عالي بانكداري- عضو غيرموظف هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران- مديرعامل بانك توسعه صادرات ایران- عضو هیئت علمي دانشگاه شاهد.

دکتر کوروش پرویزیان به نمایندگی بانک پارسیان، عضو