شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
آکادمی کمیته ایرانی ICC
انتشار رهنمود اتاق بازرگانی بین‌المللی تحت عنوان
«صداقت و پایبندی به اصول اخلاقی برای پاسخ به بحران کووید 19»