شیدسچپج
۳۱۱۲۳۴۵۶
۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC
اتاق بازرگانی بین‌المللی به عنوانی اقدامی جهت محدودکردن اثرات مخرب COVID-19، دولت‌ها را دعوت می‌نماید تا به راهنمای تجارت جهانی (Global Trade Helpdesk) مراجعه نمایند.