شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
آکادمی کمیته ایرانی ICC
اتاق بازرگانی بین‌المللی به عنوانی اقدامی جهت محدودکردن اثرات مخرب COVID-19، دولت‌ها را دعوت می‌نماید تا به راهنمای تجارت جهانی (Global Trade Helpdesk) مراجعه نمایند.