شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۱۲۳۴۵۶
آکادمی کمیته ایرانی ICC
دبیرکل جدید کمیته ایرانی ICC در نشست شورای روسای اتاق‌های بازرگانی کشور گفت:
ICC، بازوی تعاملات بین‌المللی بخش خصوصی