شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC
دبیرکل جدید کمیته ایرانی ICC در نشست شورای روسای اتاق‌های بازرگانی کشور گفت:
ICC، بازوی تعاملات بین‌المللی بخش خصوصی