شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
آکادمی کمیته ایرانی ICC
دبیرکل جدید کمیته ایرانی ICC در نشست شورای روسای اتاق‌های بازرگانی کشور گفت:
ICC، بازوی تعاملات بین‌المللی بخش خصوصی