شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱۱۲۳۴۵۶
آکادمی کمیته ایرانی ICC
انجمن کسب و کارهای سازگار با اهداف توسعه پایدار  خواستار حرکت کسب و کارها از سمت استراتژی اهداف جهانی به سوی دستاورد آن‌ها هستند.