شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC
اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نشستی با عضو گروه پیش‌نویس اینکوترمز 2020  داشت تا درباره فرآیند پیش‌نویسی قوانین اینکوترمز و انتشار قوانین اینکوترمز 2020 مطلع شود.