شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
Industry and Mine tose'taavon
مدیران کسب و کار جهانی در کنفرانس اسپانیا خاطرنشان ساختند: زمان مضاعف‌سازی تعهدات شرکت‌ها در مبارزه با فساد است