شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱۱۲۳۴۵۶
آکادمی کمیته ایرانی ICC
مدیران کسب و کار جهانی در کنفرانس اسپانیا خاطرنشان ساختند: زمان مضاعف‌سازی تعهدات شرکت‌ها در مبارزه با فساد است