شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC
مدیران کسب و کار جهانی در کنفرانس اسپانیا خاطرنشان ساختند: زمان مضاعف‌سازی تعهدات شرکت‌ها در مبارزه با فساد است