شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

دکتر سیدمحمد کریمی به نمایندگی سندیکای بیمه‌گران ایران، عضو


تحصیلات: دکتری تخصصی مدیریتسوابق کاری:- رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع)- استاندار مازندران- معاون پشتیبانی، حقوقی و امورمجلس وزارت تعاون- مدیرعامل صندوق تعاون کشور- رئیس هیئت مدیره صندوق تعاون کشور- مدیرعامل شرکت صنایع ملی گاز- معاون برنامه‌ریزی و مالی اداری استانداری استان گلستان- فرماندار قائم شهر (استان مازندران)- فرماندار کردکوی (استان گلستان)- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ایران گاز کشور (گروه شرکت‌های ۲۴گانه استانی)- معاون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان سمنان- رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه آمل- رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه ساری- بخشدار محمود آباد (استان مازندران)- بخشدار لاریجان آمل (استان مازندران).

دکتر سیدمحمد کریمی به نمایندگی سندیکای بیمه‌گران ایران، عضو