شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC
جلد کتاب: پژوهش هاي موردي در روش هاي پرداخت بين المللي

پژوهش هاي موردي در روش هاي پرداخت بين المللي

ترجمه: فريدون شيرازي
نوبت و سال چاپ: پنجم ۱۳۹۹

قطع و تیراژ: وزیری ۵۰۰

قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ ریال

ناشر: انتشارات جنگل

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۱-۷۲۶-۲
فهرست:
يادداشت رئيس كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
يادداشت دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
يادداشت دبير کمیسیون بانکداری
پيش‌گفتار
جایگزینی اسناد
تعیین بانک انتقال‌دهنده
تاریخ در سند حمل
اعتبار ضمانتی و کپی سند حمل
پذیرش متقاضی، بانک گشاینده را مجبور به پرداخت نمی‌کند
تغییر در اعتبار منتقل شده
چگونگی نوسان
اعتبار منتقل شده
شرط بانک انتقال‌دهنده‌ برای انتقال اعتبار
تعهد بانک انتقال‌دهنده‌ در صورت ارائه اسناد مطابق
تعهد به انتقال اعتبار
اصلاحیه در اعتبار منتقل شده
انتقال اعتبار به ذی‌نفع اولیه
شرایط پرداخت و نحوه ارائه اسناد
درج ارزش کالا در سیاهه ذی‌نفع دوم
نقش دستور منع پرداخت
درخواست پوشش قبل از پذیرش پرداخت
صادرکننده سند حمل
وظیفه و تعهد بانک تأییدکننده
رسیدگی اسناد با پیش‌سیاهه !
بارنامه تانکر
بارنامه حمل دربست یا دریایی
سند حمل مرکب
نقش توضیح اضافی در اعتبار
سند حمل جاده‌ای
آیا سازنده، سند را صادر کرده است؟
خرید برات
ظاهر سند مبنای رسیدگی
خرید بخشی از ارزش اسناد
انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر
شرح کالا در سیاهه
وصولی مستقیم
نوسان در مبلغ اعتبار
تحویل اصل مدارک
امضا در سند حمل هوایی
تاریخ حمل در سند حمل و گواهی بازرسی
نحوه امضاء در سند حمل
راه‌نامه کامیون
بندر تخلیه در بارنامه
مبدأ و مقصد در سند حمل چند وجهی
بانک‌ها مسئول ظاهر اسنادند
استفاده از خدمات بانک دیگر در اعتبار
نحوه ارائه اسناد به بانک گشاینده در اعتبار منتقل شده
سند حمل به دو تاریخ نیاز ندارد
روز ارائه شاید روز بانکی نباشد
درخواست دو سند حمل و ارائه یک سند
عنوان سند اهمیت ندارد
ارائه اسناد به اولین بانک مجاز
گواهی و تصدیق یک سند
یک ماده یا بخشی از آن حذف می‌شود
رسید دریافت عامل حمل، سند حمل نیست
درج نحوه پرداخت کرایه در بارنامه
شرط غیر اسنادی
امضا در سند بیمه
تغییر در عنوان ذی‌نفع
نوشتار اسناد باید به زبان درخواستی باشد
ارائه عدم پذیرش بعد از مدت مجاز
تاریخ در تأییدیه بارگیری
بارنامه داخلی
مفهوم لغت "محلی"
لزوم تطابق شرح کالا در سیاهه با اعتبار
تعهد پرداخت مدت‌دار
نسخه قابل ارائه در سند حمل جاده‌ای
تکمیل سند، تصدیق لازم ندارد
اشتباه در شماره اعتبار
کدام هزینه را می‌توان عهده ذی‌نفع دانست
اشتباه در گواهی مبدأ
در روش معامله، برات عهده کیست
کدام بارنامه، حمل دربست است
اظهاریه در گواهی بازرسی
چه کسی می‌تواند اسناد را اصلاح کند
تأییدیه بارگیری در چه مواردی لازم است
نحوه تنظیم تأییدیه بارگیری
باز هم تأییدیه بارگیری
بارکد در رسید پیک
امضای نماینده به جای حمل‌کننده مجاز است
امضا در گواهی کشتی
حمل به دفعات
دستور منع پرداخت
امضا سند بیمه توسط واسطه
تمدید سررسید پرداخت
شرط تحویل کالا در بارنامه
رد اسناد، تنها در یک پیام
اصلاح اسناد ارائه شده
چگونه حمل‌کننده معرفی شود
نقش تأییدیه بارگیری
مواد و شرایط حمل
شرح کالا در بارنامه
قرارداد حمل دربست
عنوان دستی در امضا اولویت دارد
شرح کالا در گواهی بهداشت
درخواست اسناد به دو زبان
محاسبه تا دو رقم اعشار
پشت‌نویسی در سند بیمه
حکم منع پرداخت پس از ارائه اسناد مطابق
امضا در سیاهه و پشت بارنامه
بررسی سند بر اساس اعتبار
کدام CMR مطابق است
نحوه تعیین سررسید پرداخت
نام حمل‌کننده در بارنامه
اطلاع اضافی، ایراد نیست
ادعا پس از پذیرش اسناد
MAY ADD چیست؟
زبان اسناد
هزینه‌ها در اعتبار
درج نام کشور در اسناد
گیرنده کالا و ابلاغ‌شونده
زبان اسناد یعنی زبان اطلاعات تکمیل شده
نحوه اصلاح مقررات
اشتباه و غلط املایی در اعتبار
پیوست: فهرست نمونه‌ها
درباره ی کتاب:
کتاب «پژوهش های موردی در روش های پرداخت بین المللی» توسط کمیته ایرانی ICC چاپ و روانه بازار کتاب شد. این مجموعه به همت «فریدون شیرازی» از کارشناسان با سابقه سیستم بانکی کشور و عضو کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC گردآوری و تدوین شده است. وی تاکنون مدرس چندین سمینار و دوره آموزشی از جمله دوره ابزار پرداخت بین المللی در کمیته ایرانی ICC بوده است. کتاب حاضر با هدف ارایه نمونه های کاربردی و قابل فهم و کمک به درک بهتر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، رویه های استاندارد بانکداری بین المللی، مقررات متحدالشکل وصولی ها و سایر ضوابط، به جمع آوری نمونه های مطرح شده از طرف اتاق های ملی نزد اتاق بازرگانی بین المللی می پردازد. این نشریه با کمک به درک روشن تر و کاربردی تر این مقررات، می تواند برای حل موارد بسیاری در حوزه قوانین بانکی مورد استناد قرار گیرد. کارشناسان فعال در بخش خصوصی، بانک ها و سایر فعالیت های مرتبط با تجارت بین المللی با مطالعه این کتاب به اطلاعات مفیدی دسترسی می یابند که در کاهش موارد اختلاف و هزینه های مربوط به آن مؤثر خواهد بود.