شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

دکتر حسین سلاح‌ورزی به نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، نایب رئیس


تحصیلات: دکتری مدیریتسوابق کاری:- استاد دانشگاه- نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد- عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران- عضو شورای عالی کار- عضو شورای عالی حفاظت فنی- نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار- قائم مقام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی- قائم مقام کمیته ماده ۷۶.

دکتر حسین سلاح‌ورزی به نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، نایب رئیس