شیدسچپج
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

دوره آموزش « مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه (URDG 758)»

تاریخ برگزاری:
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
سخنران (ان):
خانم فریده تذهیبی
مدت زمان:
8:30 الی 12:45
محل برگزاری:
اتاق بازرگانی، صنایع، و معادن و کشاورزی ایران
توضیحات:

فایلهای دوره آموزشی

بروشور