شیدسچپج
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

آموزش «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي »

تاریخ برگزاری:
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
سخنران (ان):
آقای فریدون شیرازی
مدت زمان:
8:30 الی 12:30
محل برگزاری:
اتاق بازرگانی، صنایع، و معادن و کشاورزی ایران
توضیحات:

فایلهای دوره آموزشی

بروشور