شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۱۲۳۴۵۶
آکادمی کمیته ایرانی ICC

دوره مقدماتي روش هاي پرداخت بين المللي

تاریخ برگزاری:
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
سخنران (ان):
آقای فریدون شیرازی
مدت زمان:
9:00 الی 13:00
محل برگزاری:
اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران
توضیحات:

فایلهای دوره آموزشی

بروشور