شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

آموزش آنلاين رويه استاندارد بين المللي ضمانت نامه هاي عندالمطالبه (ISDGP)

تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
سخنران (ان):
سرکار خانم فریده تذهیبی
مدت زمان:
13:00 الی 16:00
محل برگزاری:
آنلاین
توضیحات:

فایلهای دوره آموزشی

بروشور