شیدسچپج
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

آموزش آنلاين حمل و نقل و اينكوترمز 2020

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
سخنران (ان):
سرکار خانم سيده فاطمه مقيمي
جناب آقای محمود رستم افشار
مدت زمان:
14:30 الی 17:30
محل برگزاری:
آنلاین
توضیحات:

فایلهای سمینار

بروشور
فرم ثبت نام