شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
آکادمی کمیته ایرانی ICC

آموزش آنلاين مبارزه با پول شويي در ابزار تامين مالي تجاري

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
سخنران (ان):
سرکار خانم فریده تذهیبی
مدت زمان:
14- 17
محل برگزاری:
آنلاین
توضیحات:

فایلهای سمینار

فراخوان
بروشور
فرم ثبت نام