شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
آکادمی کمیته ایرانی ICC

آموزش آنلاين «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)»

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
سخنران (ان):
جناب آقای فریدون شیرازی
مدت زمان:
13 الی 16
محل برگزاری:
آنلاین
توضیحات:

فایلهای سمینار

فراخوان
بروشور
فرم ثبت نام