شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱۱۲۳۴۵۶
آکادمی کمیته ایرانی ICC

آموزش آنلاين اينكوترمز 2020

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
سخنران (ان):
سرکار خانم سيده فاطمه مقيمي
مدت زمان:
13 الی 16
محل برگزاری:
آنلاین
توضیحات:

فایلهای سمینار

فراخوان
معرفي
فرم ثبت نام