شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱۱۲۳۴۵۶
آکادمی کمیته ایرانی ICC

كارگاه آموزشي « پژوهش هاي موردي در روش هاي پرداخت بين المللي و ضمانتنامه ها»

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
سخنران (ان):
خانم فریده تذهیبی - آقای فریدون شیرازی
مدت زمان:
8:30 الی 12:30
محل برگزاری:
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
توضیحات:

فایلهای سمینار

فراخوان
بروشور
فرم ثبت نام