شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

كارگاه آموزشي« موارد مالياتي مرتبط با عمليات عملكرد سال 1397 فعالان اقتصادي»

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
سخنران (ان):
آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار، دکتر عباس هشی، سعید آسترکی
مدت زمان:
8:30 الی 12:30
محل برگزاری:
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
توضیحات:

فایلهای سمینار

فراخوان سمينار
بروشور
فرم ثبت نام