شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱۱۲۳۴۵۶
آکادمی کمیته ایرانی ICC

كنفرانس داوري بين المللي: بزرگداشت گذشته، ارزيابي حال و پيش بيني آينده

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
سخنران (ان):
آقایان الکسیس مور، محسن محبی، سامی هوربی، همایون ارفع زاده، ابراهیم اسماعیلی هریسی، محسن ایزانلو ، به آذین حسیبی، اویس رضوانیان، جمال سیفی، بنجامین سینو، شهرام شمس، جعفر قنبری جهرمی، مجتبی کزازی، مشکان مشکور، کورین مونتینری و خانم لع
مدت زمان:
9 الی 17
محل برگزاری:
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
توضیحات:

فایلهای سمینار

فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام