شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
آکادمی کمیته ایرانی ICC

سمينار «چگونگي توقف و ابطال عمليات اجرايي وصول ماليات»

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
سخنران (ان):
آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار، دکتر میرمحسن طاهری تاری
مدت زمان:
8:30 الی 12:30
محل برگزاری:
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
توضیحات:

فایلهای سمینار

فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام