شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
Industry and Mine hekmat tose'taavon

سمينار «مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه و اعتبارات اسنادي ضمانتي»

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
سخنران (ان):
خانم فریده تذهیبی
مدت زمان:
8:30 الی 12:30
محل برگزاری:
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
توضیحات:

فایلهای سمینار

فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام