شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱۱۲۳۴۵۶
آکادمی کمیته ایرانی ICC

سمينار «مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه و اعتبارات اسنادي ضمانتي»

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
سخنران (ان):
خانم فریده تذهیبی
مدت زمان:
8:30 الی 12:30
محل برگزاری:
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
توضیحات:

فایلهای سمینار

فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام