شیدسچپج
۳۱۱۲۳۴۵۶
۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
Industry and Mine hekmat tose'taavon

سمينار «دادرسي مالياتي»

تاریخ برگزاری:
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سخنران (ان):
آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار، دکتر عباس هشی، دکتر میرمحسن طاهری تاری
مدت زمان:
8:30 الی 12:30
محل برگزاری:
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
توضیحات:

فایلهای سمینار

فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام