شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC

- کمیته ایرانی ICC دارندگان کسب و کار را کمک می نماید تا در صحنه بین المللی حضور مؤثرتری داشته باشند .

 

- کمیته ایرانی ICC خدماتی را برای کمک به شرکت های ایرانی ارایه می نماید ، خدماتی چون کمک به حل اختلافات بین المللی ، کمک به ایجاد تسهیلات برای تأمین منابع بین المللی ، کمک به بهره گیری از امکانات IT و ...

 

- کمیته ایرانی ICC سعی می کند که منافع اعضا را نزد ICC مطرح نماید تا در قالب کدها و مقرراتی که آن سازمان به وجود می آورد ، تجلی یابد .

 

- کمیته ایرانی ICC سعی می کند منافع اعضا را نزد دولت ایران ، مطرح و کمک به حل مسایل آنان نماید .

 

- کمیته ایرانی ICC کانال مناسبی برای ایجاد ارتباط با سازمان های بین المللی همچون WTO است و می تواند با ارتباط با اعضای خود راه های اتصال به این سازمان ها و حتی عضویت در این سازمان ها را هموار سازد .