شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
Industry and Mine tose'taavon
 • سمينار «چگونگي توقف و ابطال عمليات اجرايي وصول ماليات»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار، دکتر میرمحسن طاهری تاری
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • كنفرانس داوري بين المللي: بزرگداشت گذشته، ارزيابي حال و پيش بيني آينده

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
 • ساعت: ۹ الی ۱۷
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان الکسیس مور، محسن محبی، سامی هوربی، همایون ارفع زاده، ابراهیم اسماعیلی هریسی، محسن ایزانلو ، به آذین حسیبی، اویس رضوانیان، جمال سیفی، بنجامین سینو، شهرام شمس، جعفر قنبری جهرمی، مجتبی کزازی، مشکان مشکور، کورین مونتینری و خانم لع
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه و اعتبارات اسنادي ضمانتي»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
    -  
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • آموزش پيشرفته اينكوترمز2010

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
    -  
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان محمدصالح ذوقی و ملک رضا ملک پور
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار بررسي و حل و فصل خسارات بيمه حمل و نقل كالا

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکترنادرمظلومی، محمد جواد محمدیان امامی، حمید علیجانی، فرخ پوشایی و خانم سارا آقایی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام