شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC
 • سمينار « چگونگي مبارزه با جنايات مالي(پول شويي، تامين مالي تروريسم و...) در سيستم مالي »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
    -  
  ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • كارگاه آموزشي« موارد مالياتي مرتبط با عمليات عملكرد سال 1397 فعالان اقتصادي»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار، دکتر عباس هشی، سعید آسترکی
فراخوان سمينار
بروشور
فرم ثبت نام
 • سمينار « جنبه هاي فني، حقوقي و كاربردي بازرسي كالا در بيمه هاي باربري»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
    -  
  ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان محمد صالح ذوقي، ملک رضا ملک پور، غلامرضا رفیعی و جواد محمدیان امامی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «آموزش اينترنت اشياء »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
    -  
  ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
 • ساعت: ۱۳:۳۰ الی ۱۸:۰۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکتر مسعود صبائی، دکتر بهادر بخشی، دکتر مهدی راستی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «رويكرد جديد مبارزه با فساد در بنگاه هاي اقتصادي »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۳:۰۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکتر رسول نورالسناء ، ملک رضا ملک پور
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام