شیدسچپج
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC
 • آموزش آنلاين قراردادهاي بازرگاني بين المللي

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
 • ساعت: ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: دکتر محسن محبی
  دکتر سید عرفان لاجوردی
بروشور
فرم ثبت نام
 • آموزش آنلاين حمل و نقل و اينكوترمز 2020

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
    -  
  ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
 • ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: سرکار خانم سيده فاطمه مقيمي
  جناب آقای محمود رستم افشار
بروشور
فرم ثبت نام
 • آموزش آنلاين مبارزه با پول شويي در ابزار تامين مالي تجاري

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
    -  
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
 • ساعت: ۱۴- ۱۷
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: سرکار خانم فریده تذهیبی
فراخوان
بروشور
فرم ثبت نام
 • كارگاه آموزشي آنلاين «موارد مالياتي مرتبط با عمليات عملكرد سال 1398 فعالان اقتصادي» (اظهار نامه مالياتي)

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
 • ساعت: ۱۴- ۱۷:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: آقای دکتر علی اکبر عرب مازار
  آقای دکتر عباس هشی
  و مشارکت متخصصین ارشد مالیاتی
فراخوان
بروشور
فرم ثبت نام
 • آموزش آنلاين «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
    -  
  ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
 • ساعت: ۱۳ الی ۱۶
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: جناب آقای فریدون شیرازی
فراخوان
بروشور
فرم ثبت نام