شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC
 • وبينار موافقتنامه تسهيل تجارت

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
    -  
  ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
 • ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: آقایان رضا گلی، مجتبی شیشه چی ها،محمود رستم افشار
بروشور
فرم ثبت نام
 • كارگاه آموزشي آنلاين «پژوهش هاي موردي در روش هاي پرداخت بين المللي و ضمانتنامه ها»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
    -  
  ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
 • ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: سرکار خانم فریده تذهیبی و جناب آقای فریدون شیرازی
بروشور
فرم ثبت نام
 • آموزش آنلاين قراردادهاي بازرگاني بين المللي

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
 • ساعت: ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: دکتر محسن محبی
  دکتر سید عرفان لاجوردی
بروشور
فرم ثبت نام
 • آموزش آنلاين حمل و نقل و اينكوترمز 2020

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
    -  
  ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
 • ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: سرکار خانم سيده فاطمه مقيمي
  جناب آقای محمود رستم افشار
بروشور
فرم ثبت نام
 • آموزش آنلاين مبارزه با پول شويي در ابزار تامين مالي تجاري

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
    -  
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
 • ساعت: ۱۴- ۱۷
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: سرکار خانم فریده تذهیبی
فراخوان
بروشور
فرم ثبت نام