شیدسچپج
۳۱۱۲۳۴۵۶
۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
Industry and Mine hekmat tose'taavon
 • سمينار «مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه و اعتبارات اسنادي ضمانتي»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
    -  
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • آموزش پيشرفته اينكوترمز2010

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
    -  
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان محمدصالح ذوقی و ملک رضا ملک پور
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار بررسي و حل و فصل خسارات بيمه حمل و نقل كالا

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکترنادرمظلومی، محمد جواد محمدیان امامی، حمید علیجانی، فرخ پوشایی و خانم سارا آقایی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «بازرسي كالا در بازرگاني بين المللي»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۶:۴۵
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان محمد صالح ذوقي، ملک رضا ملک پور، وحید محبی و غلامرضا رفیعی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «نقش كارشناسان حقوقي شركت ها و سازمان ها در مديريت مؤثر داوري»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۳:۰۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقای دکتر به آذین حسیبی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام