شیدسچپج
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC
 • كارگاه آموزشي « پژوهش هاي موردي در روش هاي پرداخت بين المللي و ضمانتنامه ها»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
    -  
  ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی - آقای فریدون شیرازی
فراخوان
بروشور
فرم ثبت نام
 • كارگاه آموزشي « قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار، بهرام سلطانی، محمدقاسم پناهی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار « قراردادهاي بازرگاني بين المللي »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقای دکترمحسن محبی و آقای دکتر به آذین حسیبی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • آموزش اينكوترمز2020 - ويژه حقوقدانان، وكلا، كارشناسان ارشد بيمه ، حمل و نقل و بازرسي كالا

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
    -  
  ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان محمدصالح ذوقی، ملک رضا ملک پور و دکتر غلامرضا رفیعی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • آموزش اينكوترمز2020 - ويژه مديران و كارشناسان ارشد بازرگاني خارجي و اعضاي اتاق هاي بازرگاني

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
    -  
  ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان محمدصالح ذوقی و ملک رضا ملک ور
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام