شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
Industry and Mine hekmat tose'taavon
 • سمينار « واگذاري عوايد در مقررات اتاق بازرگاني بين المللي »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی - آقای محمدرضا شاکری
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «مقابله با نقض مالكيت فكري در فضاي كسب و كار ،معرفي پروژه BASCAP اتاق بازرگاني بين المللي »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
 • ساعت: ۸ الی ۱۵
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: مسئولان و مقامات سیاسی،آقایان حسام زندحسامی، سیدحسن میرحسینی، سعید حبیبا، مهدی فقیهی، تورج تقی زاده، شهرام رضایی، کامران باقری، احمد عبداله زاده، غلامرضا رفیعی،فرید فولادی،شاهین اکبریان طبری و آقای استفان فالیا
فراخوان سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «موافقتنامه تسهيل تجارت»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان رضا گلی، مجتبی شیشه چی ها، محمود رستم افشار، ملک رضا ملک پور و خانمها سهیلا شرفی و راشین میرزایی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «افزايش تقاضا براي رسيدگي به اختلافات تجاري از طريق داوري در اتاق بازرگاني بين المللي»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
 • ساعت: ۹:۳۰ الی ۱۶:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان الکسیس مور ‌(Alexis Mourre)، محسن محبی، سامی هوربی‌ (Sami Houerbi)، مشکان مشکور، همایون ارفع زاده، شهرام شمس، سید مفیدکلانتریان، مرتضی شهبازی نیا
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي(UCP600)»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
    -  
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی - آقای فریدون شیرازی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام