شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
Industry and Mine hekmat tose'taavon
 • دوره آموزش عمليات خزانه داري ارزي

 • تاریخ شروع و پایان: 
  ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
    تا  
  ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
 • محل برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • سخنرانان: آقاي مهدي رشيدي
فراخوان دوره
بروشور دوره
فرم ثبت نام
 • آموزش پيشرفته اينكوترمز2010

 • تاریخ شروع و پایان: 
  ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
    تا  
  ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقايان محمدصالح ذوقي و ملك رضا ملك پور
فراخوان دوره
بروشور دوره
درباره دوره
فرم ثبت نام
 • دوره تكميلي روش هاي پرداخت بين المللي و ضمانتنامه ها

 • تاریخ شروع و پایان: 
  ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
    تا  
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
 • محل برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • سخنرانان: خانم فريده تذهيبي - آقاي فريدون شيرازي
فراخوان دوره
بروشور دوره
برنامه دوره
فرم ثبت نام
 • دوره مقدماتي روش هاي پرداخت بين المللي

 • تاریخ شروع و پایان: 
  ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
    تا  
  ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
 • محل برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • سخنرانان: آقاي فريدون شيرازي
فراخوان دوره
بروشور دوره
برنامه دوره
فرم ثبت نام
 • آموزش پيشرفته اينكوترمز ۲۰۱۰

 • تاریخ شروع و پایان: 
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
    تا  
  ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقايان محمدصالح ذوقي و ملك رضا ملك پور
فراخوان دوره
درباره دوره
بروشور دوره