شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
آکادمی کمیته ایرانی ICC

كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي در سال ۱۳۴۲ تأسيس شد كه پس از انقلاب با چند سال وقفه روبرو گشت، در سال ۱۳۶۴ بنا به توصيه دولت و تلاش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران،‌ دوره جديد فعاليت خود را آغاز كرد.


كميته ايراني ICC در راستاي توسعه اقتصادي، گسترش تجارت و سرمايه‌گذاري در كشور در زمينه‌هاي زير فعاليت مي‌كند:


- تسهيل مبادلات و فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي بين‌المللي بر اساس اصول اقتصاد بازار و از طريق تدوين مقررات و عرف‌هاي تجاري، ارائه سياست‌ها و راه‌حل‌هاي بازرگاني و كمك به حل اختلافات از طريق داوري و ساير روش‌هاي حل اختلاف.


- ايجاد هماهنگي در روابط اقتصادي بين‌المللي در كليه بخش‌هاي اقتصادي از جمله صنعت، معدن، تجارت، خدمات و سرمايه‌گذاري .


- مشاركت با كميته‌هاي ملي كشورهاي عضو ICC براي نيل به رشد و توسعه اقتصادي و دستيابي به صلح و برقراري روابط منصفانه بر پايه احترام و منافع متقابل بين طرفين معامله از طريق توسعه و تقويت همكاري در كسب و كار و جلب مشاركت سازمان‌هايي كه در اين زمينه فعاليت مي‌نمايند.


- حضور مستمر و مؤثر در جلسات شوراي جهاني (Council) و مديران دائمي (Permanent Heads) در ICC به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي ICC با كميته‌هاي ملي كشورهاي عضو و برقراري روابط متقابل با آنان، به خصوص كميته‌هاي ملي واقع در محدوده جغرافيايي مرتبط.


- ايجاد تسهيلات جهت حضور مؤثر اعضا در كليه فعاليت‌هاي ICC در نقاط مختلف جهان به خصوص كميسيون‌هاي تخصصي آن براي انتقال ديدگاه‌هاي جامعه كسب و كار ايراني و انتقال اطلاعات و تجربيات ICC و نيز كميته‌هاي ملي ساير كشورها به كميته ايراني ICC و اعضاي آن.


- تلاش مستمر براي تبادل اطلاعات بين دبيرخانه كميته ايراني ICC با دبيرخانه مركزي ICC در پاريس، بين كميته ايراني ICC و كميته‌هاي ملي کشورهای مورد توجه و هدف جامعه کسب و کار ایران به خصوص کمیته‌های ملی در مناطق جغرافيايي مرتبط و همچنين بين دبيرخانه كميته ايراني ICC و اعضاي آن جهت كمك به توسعه و ترويج فعاليت‌هاي اقتصادي بين‌المللي كشور.


- ترجمه و انتشار كتب ICC و كتب و اسناد مرتبط و ترويج آنان.


- تشريح، آموزش و ترويج بكارگيري مقررات ICC و فرم‌هاي قراردادي مورد تأييد ICC در مبادلات بين‌المللي كشور و نيز ترويج داوري و ساير روش‌هاي حل اختلافات و دعاوي تجاري.


- تعريف پروژه‌هاي مشترك آموزشي، كاربردي و تحقيقاتي با كميته‌هاي ملي كشورهاي عضو به خصوص كميته‌هاي ملي واقع در محدوده جغرافيايي مرتبط.


- هماهنگي و همكاري و تبادل نظر با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.