شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
Industry and Mine hekmat tose'taavon

 

خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی - شماره ۱۷۵

 

کدپستی ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹

 

تلفن:   ۸۸۳۰۶۱۲۷ 

دورنگار: ۸۸۳۰۸۳۳۰

نام و نام خانوادگی
ایمیل
عنوان
متن پیام